ĐUA TOP MÁY CHỦ MỚI– HUYỀN VŨ (3/3 - 10/3)

ĐUA TOP MÁY CHỦ MỚI– HUYỀN VŨ (3/3 - 10/3)

SỰ KIỆN ĐUA TOP MÁY CHỦ mới – Huyền vũ (3/3-10/3)

TOP 1 Tài Phú Tuần
Phi Phong Đặc Biệt “Phong Vũ Hoàng Khởi” 

 

Danh Hiệu “Phú Quý Tại Thiên vĩnh viễn
1 Đồng Hành 6 Kỹ Năng có hiệu ứng vòng sáng đặc biệt

 

I. Nội  Dung

·        THỜI GIAN ĐUA TOP

·        Bắt Đầu : 10h00 ngày 03/03

·        Kết Thúc: 08h00 ngày 10/03

·        Mục Tiêu Đua Top: Vinh Dự Tài Phú

Xếp Hạng
Phần Thưởng
TOP 1
Danh Hiệu :”Phú Quý Tại Thiên” (Vĩnh Viễn)
Phi Phong
Phong Vũ Hoàng Khởi
5000 Vạn Đồng Thường
20 Rương Kết Liễu Boss
1000 Vỏ sò vàng
2000 Mảnh Kỹ Năng Đồng Hành Cao Cấp
1 Đồng Hành 6 Kỹ Năng có hiệu ứng vòng sáng đặc biệt
TOP 2
3000 Vạn Đồng Thường
15 Rương Kết Liễu Boss
800 Vỏ sò vàng
1500 Mảnh Kỹ Năng Đồng Hành
1 Đồng Hành 6 Kỹ Năng có hiệu ứng vòng sáng đặc biệt
TOP 3
2000 Vạn Đồng Thường
15 Rương Kết Liễu Boss
600 Vỏ sò vàng
1000 Mảnh Kỹ Năng Đồng Hành Cao Cấp
1 Đồng Hành 6 Kỹ Năng có hiệu ứng vòng sáng đặc biệt
TOP 4 – 10

1000 Vạn Đồng Thường
15 Rương Kết Liễu Boss
500 Vỏ sò vàng
500 Mảnh Kỹ Năng Đồng Hành Cao Cấp

 

  • Lưu Ý: Nhận quà TOP ở NPC NHẬN THƯỞNG.
  • Vinh Dự Tài Phú: Nhận được khi nâng cấp các loại trang bị.
  • Kết quả xếp hạng cuối cùng dựa thao bxh tài phú được cập nhật lúc 8h00 ngày 10/03/2021.