LỊCH HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY

LỊCH HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY

I. LCH HOT ĐNG BOSS VÀ HOT ĐNG CÁ NHÂN

Thi Gian

HOT ĐNG

Phn thưởng

07h00

 

 

08h00

 

 

09h00

 

 

10h00

NHT RƯƠNG BÁU VT
V TRÍ: ĐO HOA NGUYÊN

TIN DU LONG
HUY
N TINH 12
KNB Đ
I

11h00

TNG KIM

KNB ĐI
Đ
NG THƯỜNG

12h00

 

 

12h30

THIÊN KIM - PHONG N XUT HIN 
V
TRÍ: LINH XÀ ĐO

KINH NGHIM
Đ
NG KHÓA
B
C THƯỜNG

13H00

TNG KIM

KNB ĐI
Đ
NG THƯỜNG

14h00

HOT ĐNG ĐY LÙI VÕ LÂM > NPC THUYN PHU

CHI TIT: http://kiemthetuhai.com/chi-tiet/tan-sat-duong--luyen-cap-chuyensinh.html

KINH NGHIM
L
NH BÀI CHUYN SINH

15h00

TNG KIM

KNB ĐI
Đ
NG THƯỜNG

16h00

NHT RƯƠNG BÁU VT

V TRÍ: ĐO HOA NGUYÊN

TIN DU LONG
HUY
N TINH 12
KNB Đ
I

18h00

THIÊN KIM - PHONG N XUT HIN 
V
TRÍ: LINH XÀ ĐO

EXP, ĐNG KHÓA, BC KHÓA

18h30

TRUY TÌM Ỷ THIÊN THẬT - GIẢ 
V
TRÍ: LINH XÀ ĐO

BÚA HUYN THIC, VÉ H TNG KIM MAO SƯ VƯƠNG

19h00

TNG KIM

KNB ĐI
Đ
NG THƯỜNG

20h00

HOT ĐNG ĐY LÙI VÕ LÂM > NPC THUYN PHU

CHI TIT: http://kiemthetuhai.com/chi-tiet/tan-sat-duong--luyen-cap-chuyensinh.html


KINH NGHI
M
L
NH BÀI CHUYN SINH

21h00

TNG KIM

KNB ĐI
Đ
NG THƯỜNG

22h00 - 23H00

NHT KHOÁNG THCH X2
V
TRÍ: BĂNG HA ĐO

NGUYÊN LIU S KIN MÙA HÈ

23h00

TNG KIM

KNB ĐI
Đ
NG THƯỜNG

0H00

NHT RƯƠNG BÁU VT

V TRÍ: ĐO HOA NGUYÊN

TIN DU LONG
HUY
N TINH 12
KNB Đ
I

 
II. TH
I GIAN HOT ĐNG PHÓ BN:

HOT ĐNG

THI GIAN

Phn thưởng

TIÊU DAO CC

          T 8H00 ĐN 23H00 - 30 PHÚT 1 CHUYN
L
ƯU Ý: TO ĐI KHI THAM GIA TDC KHÔNG VÀO TDC NU KHÔNG TRONG THI GIAN HOT ĐNG DN ĐN MT LƯỢT TDC
CHI TI
T:

TN LĂNG HÒA TH BÍCH
VÉ C
ƯỜNG HÓA VŨ KHÍ
Đ
NG THƯỜNG
KINH NGHI
M

TNG KIM LONG TR

         11H00 – 13H00 -15H00 – 17H00 -19H00 – 21H00 – 23H00
CHI TI
T: http://kiemthetuhai.com/chi-tiet/tong-kim-dieu-tuong--san-boss-khung.html

 ĐNG THƯỜNG

BHĐ

          T 00H00 ĐM 23H00
1 TI
NG BÁO DANH 1 LN
CHI TI
T:

TN LĂNG HÒA TH BÍCH
VÉ C
ƯỜNG HÓA VŨ KHÍ
Đ
NG THƯỜNG
KINH NGHI
M

THIÊN TNG THÁP

          BT ĐU: 10H00 KT THÚC 19H00
NH
N THƯỞNG: 19H01 ĐN 23H50
M
I NGÀY TÍCH LŨY 1 LN THAM GIA
V
TRÍ THAM GIA: NPC DCH CHUYN
CHI TI
T:

KNB TIU
Đ
NG KHÓA
B
C KHÓA
B
C THƯỜNG
KINH NGHI
M

LON PHÁI

          TH 3 VÀ 6
ĐĂNG KÝ: 19H30

B
T ĐU 20H00
CHI TI
T:


TN LĂNG -  HÒA TH BÍCH
DU LONG DANH V
NG LNH
Đ
NG THƯỜNG
KINH NGHI
M

NHIM V TRUY NÃ

          NHN NV TI NPC B ĐU HÌNH B
M
I NGÀY NHN 10 LN NV
CHI TI
T:

DANH B LNH

MT THT
DU LONG

          MUA VÉ DU LONG TI K TRÂN CÁC
CHI TI
T: http://kiemthetuhai.com/chi-tiet/mat-that-du-long.html

TIN DU LONG
DU LONG L
NH
NGUYÊN LI
U

THƯƠNG HI

          NPC CH THƯƠNG HI
CHI TI
T:

RƯƠNG QUÀ TNG THƯƠNG HI

VN HOA CC, THIÊN QUNH CUNG

          MUA TI K TRÂN CÁC
CHI TI
T:

NGUYÊN LIU NÂNG CP
M
T N, N, PHÁP BO, NGOI TRANG

TRAIN TN LĂNG

          MT NGÀY TRAIN TI ĐA 5 TING, KÈM THEO HOT ĐNG NH TI TN LĂNG

          CHI TIT: http://kiemthetuhai.com/chi-tiet/tan-lang--thuy-hoang-giang-the.html

NGUYÊN LIU NÂNG CP
M
T N, N, PHÁP BO
ĐÁ TH
N LINH