MẬT THẤT DU LONG

MẬT THẤT DU LONG

MẬT THẤT DU LONG

Quy tắc: Người chơi mua Chiến thư -  Mật thất du long tại Kỳ Trân Các, chuột phải để tham gia. Một ngày tối đa sử dụng 600 Chiến Thư. Phần thưởng có thể đổi thành tiền du long để mua Danh vọng lệnh tại NPC cửa hàng -  Thành Chính.
Auto Du Long: Người chơi vào game bật Tự động đánh và ấn Ctrl + Y để kích hoạt auto Du Long


Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế NPC Tiểu Long Nữ - Thiên Thiên.