TẦN LĂNG - THỦY HOÀNG GIÁNG THẾ

TẦN LĂNG - THỦY HOÀNG GIÁNG THẾ

 

Tần Lăng - Thủy Hoàng Giáng Thế!

Quy tắc:
- Mỗi ngày người chơi có thể luyện công tại Tần Lăng tối đa 5 giờ. Khi đánh quái sẽ có cơ hội xuất hiện Lối vào Map Boss.
- Map Boss mặc định Pk Đồ Sát, người chơi có thể vào cá nhân hoặc tổ đội.
- Những tổ đội khác cũng có khả năng vào cùng Map Boss để tranh giành báu vật.
- Thời gian chiến đấu tối đa tại Mật Thất là 15 phút.
- Mỗi 4 phút Mật Thất sẽ tạo mới Boss Tần Lăng, Boss sẽ duy trì trong 3 phút nếu không thể kết liễu Boss sẽ biến mất.
- Có tỷ lệ thấp xuất hiện Tần Thủy Hoàng Giáng Thế tại Map Boss - ngoài các phần thưởng vật phẩm thường khác phần thưởng kèm theo cho người giết Tần Thủy Hoàng là Đá Thần Linh - Nguyên liệu đặc biệt để tiến cấp đồ THẦN - đồ có giá trị cao nhất tại Kiếm Thế Tứ Hải.
- Thời gian trong Mật Thất không ảnh hưởng đến thời gian tham gia Tần Lăng.

Phần Thưởng:
- Rương nguyên liệu
- KNB Đại
- Đá thần linh