TÂN THỦ NHẬP MÔN

TÂN THỦ NHẬP MÔN

HƯỚNG DẪN ANH EM TÂN THỦ CÁC BƯỚC HOẠT ĐỘNG TẠI KIẾM THẾ TỨ HẢI

         Để nâng cấp trang bị và các chức năng skill F1, người chơi cần nguyên liệu và đồng thường. Hoạt động được chia thành 2 loại để người chơi dễ chơi nhất, là hoạt động nhận nguyên liệu và hoạt động nhận đồng.

       - Hoạt động nhận nguyên liệu bao gồm:
Train Tần Lăng 1 và Tần Lăng 3 (5 giờ/ngày), Tham gia phó bản Vạn Hoa Cốc – Thiên Quỳnh Cung, Du long mật thất (mua tại shop Kỳ trân các), Nhiệm vụ Hải tặc.
       - Hoạt động nhận đồng thường: Tham gia chiến trường Tống Kim, Tiêu dao cốc, Bạch Hổ Đường, Thiên Tầng Tháp, Loạn Phái.
       - Hoạt động nhận Kinh nghiệm - Trùng Sinh:
 Tàn Sát Đường.

Trên đây là một số gợi ý hoạt động cơ bản giúp anh em tân thủ dễ dàng tham gia, chi tiết các hoạt động nhỏ cần anh em trải nhiệm để khám phá.

 * * *