TỐNG KIM ĐIÊU TƯỢNG - SĂN BOSS KHỦNG

TỐNG KIM ĐIÊU TƯỢNG - SĂN BOSS KHỦNG

TỐNG KIM ĐIÊU TƯỢNG - SĂN BOSS KHỦNG

Nội dung: Người chơi tham gia Tống Kim được chia 2 phe, bên nào chiếm được Điêu tượng sẽ ngẫu nhiên từ 300 - 600 triệu EXP và 5000 đồng mỗi 15 giây.