TRANH ĐOẠT LÃNH THỔ

TRANH ĐOẠT LÃNH THỔ

ĐUA TOP TRANH ĐOẠT LÃNH THỔ NHẬN THƯỞNG THEO

 BANG HỘI

Thời gian diễn ra hoạt động: Đồng đạo có thể tham gia tính năng này vào Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Các bước

Tuyên chiến

Chinh chiến

Ngừng chiến

Kết quả

Thời gian

20h00 - 20h30

20h30 – 21h30

21h30 – 21h40

21h40

 

     Các Bang hội tham gia tranh đoạt sẽ được dựa theo số lãnh thổ đã chiếm để xếp hạng top 10 và tất cả người trong bang đều nhận được quà theo vị trí bang của mình, nhận quà tại NPC Quan lãnh thổ.

     Nếu 2 Bang hội bằng lãnh thổ với nhau, sẽ chỉ hiện Tên ngẫu nhiên 1 trong 2 bang hội trong bảng xếp hạng và nhận được quà tương đương Top 1.

Phần thưởng:

Top 1:
Danh hiệu SƠN HÀ XÃ TẮC và hiệu ứng đặc biệt (thời hạn 7 ngày).

- 1500 vạn đồng thường

- 10 rương kết liễu boss

- 20 huyền tinh 12

- 50 tỷ kinh nghiệm

Top 2:

- 1000 vạn đồng thường

- 10 rương kết liễu boss

- 15 huyền tinh 12

- 40 tỷ kinh nghiệm

Top 3:

- 800 vạn đồng thường

- 8 rương kết liễu boss

- 10 huyền tinh 12

- 30 tỷ kinh nghiệm

Top 4 - 6:

- 30 tỷ kinh nghiệm

- 500 vạn đồng thường

- 5 rương kết liễu boss

- 10 huyền tinh 12Hình ảnh


Danh hiệu SƠN HÀ XÃ TẮC