Bảng giá nạp thẻ

KHUYẾN MÃI 100% TUẦN LỄ VÀNG

TẤT CẢ CÁC MỆNH GIÁ NẠP SẼ ĐƯỢC X2 SỐ TIỀN NẠP. 


Thời gian 20/06 đến hết ngày 27/06


Bảng Giá Nạp Đồng

Mốc nạp

Phần thưởng mốc nạp

50.000 VNĐ

 

250v Đồng Thường

100.000 VNĐ

 

500v Đồng Thường

200.000 VNĐ

 

1000v Đồng Thường

300.000 VNĐ

 

1500v Đồng Thường

500.000 VNĐ

 

2500v Đồng Thường

1.000.000 VNĐ

 

5000v Đồng Thường


 

Quà Nạp Lần Đầu Trị Giá 50K & 100K

Mốc nạp

Phần thưởng mốc nạp

50.000 

5 Lệnh Bài Vạn Hoa Cốc

10 Tinh Thạch Thánh Hỏa

1 Đại La Tiên Phong Ấn

100 Kinh Ngiệm Đơn

1000 Lệnh Bài Chuyển Sinh

100.000 

5 Lệnh Bài Vạn Hoa Cốc

5 Lệnh Bài Thiên Quỳnh Cung

20 Tinh Thạch Thánh Hỏa

1 Đại La Tiên Phong Ấn

1 Mặt Nạ Hiệp Khách Giang Hồ

200 Kinh Ngiệm Đơn

2000 Lệnh Bài Chuyển Sinh 

Lưu ý:
- Quà nạp đầu chỉ nhận 1 trong 2 mốc quà là mốc 50k (nạp 50k) và 100k (đối với nạp từ 100k trở lên).

- Chuyển Khoản ATM hoặc Momo khuyến mãi 20% số đồng nhận được.
- Liên hệ nạp chuyển khoản tại Fanpage https://www.facebook.com/kiemthetuhai

 

SHOP Đổi Mốc Nạp Thẻ

Gói

Gói Mua Mốc Nạp Thẻ

200.000 VNĐ

100 Kinh Nghiệm Đơn 
1000 Lệnh Bài Chuyển Sinh
20 Rương Danh Bổ Lệnh

500.000 VNĐ

300 Kinh Nghiệm Đơn 
2000 Lệnh Bài Chuyển Sinh
50 Rương Danh Bổ Lệnh

1 Đá Thần Linh

1.000.000 VNĐ

650 Kinh Nghiệm Đơn 
5000 Lệnh Bài Chuyển Sinh
125 Rương Danh Bổ Lệnh

2 Đá Thần Linh

1.500.000 VNĐ

1000 Kinh Nghiệm Đơn 
7500 Lệnh Bài Chuyển Sinh
200 Rương Danh Bổ Lệnh

3 Đá Thần Linh

2.000.000 VNĐ

1400 Kinh Nghiệm Đơn 
10000 Lệnh Bài Chuyển Sinh
300 Rương Danh Bổ Lệnh

5 Đá Thần Linh

Gói 500.000 VNĐ

Gói Thú Cưng – Thiên Thần

Gói 2.000.000 VNĐ

Gói Thú Cưng – Hầu Tôn

 

PHÚC LỢI CÁC MỐC NẠP

Mốc nạp

Phần Thưởng Phúc Lợi  Mốc Nạp Thẻ

200.000 VNĐ

800 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
2 KNB Đại
100 Kinh Nghiệm Đơn
BUFF Tăng kinh nghiệm đánh quái lv1 +30%

500.000 VNĐ

1000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
5 KNB Đại
200 Kinh Nghiệm Đơn
BUFF Tăng kinh nghiệm đánh quái lv1 +40%

1.000.000 VNĐ

2000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
10 KNB Đại
300 Kinh Nghiệm Đơn
BUFF Tăng kinh nghiệm đánh quái lv1 +50%

Tăng Thêm 50 Lần Du Long Mật Thất Mỗi Ngày (Cơ bản 300 lần/ngày, tăng lên 350 lần/ngày)

Tăng thêm 10 lần Phó Bản Vạn Hoa Cốc, TQC (Cơ bản 20lần/tuần, tăng lên 30 lần/tuần)

2.000.000 VNĐ

4000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
20 KNB Đại
1000 Kinh Nghiệm Đơn
BUFF Tăng kinh nghiệm đánh quái lv1 +70%

Tăng Thêm 100 Lần Du Long Mật Thất Mỗi Ngày (Cơ bản 300 lần/ngày, tăng lên 400 lần/ngày)

Tăng thêm 20 lần Phó Bản Vạn Hoa Cốc, TQC (Cơ bản 20lần/tuần, tăng lên 40 lần/tuần)

5.000.000 VNĐ

6000 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
40 KNB Đại
2000 Kinh Nghiệm Đơn
BUFF Tăng kinh nghiệm đánh quái lv1 +100%

Tăng Thêm 200 Lần Du Long Mật Thất Mỗi Ngày (Cơ bản 300 lần/ngày, tăng lên 500 lần/ngày) 

Tăng thêm 30 lần Phó Bản Vạn Hoa Cốc, TQC (Cơ bản 20lần/tuần, tăng lên 50 lần/tuần)

 Lưu ý:
- SHOP đổi mốc sẽ trừ tích lũy Nạp thẻ của người chơi khi đổi 1 mốc bất kỳ.
- Phần thưởng phúc lợi vip nhận sẽ không bị trừ tích lũy